Sanitarna i preventivna zaštita

Dezinfekcija

Dezinfekcija je skup različitih mjera koji se provode s ciljem uništavanja, usporavanja rasta i razmnožavanja ili uklanjanja većine mikroorganizama, a provodi se mehaničkim, fizikalnim ili hemijskim mjerama. Mehaničke mjere dezinfekcije podrazumijevaju mehaničko uklanjanje mikroorganizama s radnih povšąina, predmeta ili u prostoru kao samostalne metode uklanjanja mikroorganizama, odnosno stvaranja preduslova za uspješno provođenje drugih postupaka dezinfekcije, a provode se struganjem, metenjem, odmašćivanjem i pranjem, filtracijom, ventilacijom i taloženjem. Fizikalne mjere dezinfekcije podrazumijevaju upotrebu topline (suha ili vlažna) koje svojim djelovanjem uništavaju, usporavanju rast i razmnožavanje ili uklanjaju većinu mikroorganizama. Hemijske mjere dezinfekcije podrazumijevaju upotrebu hemijskih tvari, odnosno dezinficijensa, koje svojim djelovanjem uništavaju, usporavanju rast i razmnožavanje ili uklanjaju većinu mikroorganizama.

Dezinsekcija

Dezinsekcija je skup različitih mjera koje se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije najmanje do praga štetnosti, zaustavljaju rast i razmnožavanje ili potpuno uništavaju prisutnu populaciju štetnih člankonožaca (Arthropoda) koji prenose uzročnike zaraznih bolesti, parazitiraju na tijelu čovjeka, uzrokuju alergijske reakcije, imaju toksično djelovanje ili su uznemirivači ili skladiąni štetnici na hrani, a provodi se mehaničkim, fizikalnim, biološkim ili hemijskim mjerama. Dezinsekcija podrazumijeva i način sprječavanja ulaženja i zadržavanja štetnih člankonožaca (Arthropoda) na površine, u prostor ili objekt. Mehaničke mjere dezinsekcije podrazumijevaju čišćenje prostorija, pravodobno uklanjanje otpada i ostalog materijala pogodnog za razvoj štetnih člankonožaca (Arthropoda), preslagivanje zaliha, prevrtanje i isušivanje staništa, ugradnju prepreka (mreže), upotrebu lovki i ljepljivih traka s ili bez atraktanata. Fizikalne mjere dezinsekcije podrazumijevaju postupke regulacije mikroklime, upotrebu topline ili hladnoće te svjetlosti s ciljem smanjenja nazočne populacije, zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uništenja štetnih člankonožaca (Arthropoda). Biološke mjere dezinsekcije podrazumijevaju upotrebu kraljeąnjaka uz dozvolu mjerodavnog ministarstva i raznih slojeva mikroorganizama koji djeluju selektivno na ciljane vrste štetnih člankonožaca (Arthropoda) ili njihove razvojne oblike, a da pritom ne oątećuju ili ugrožavaju ostale vrste i okolią. Hemijske mjere dezinsekcije podrazumijevaju upotrebu pesticida s ciljem smanjenja ukupnog broja, zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uništenja prisutne populacije štetnih člankonožaca (Arthropoda) i njihovih razvojnih oblika

Deratizacija

Deratizacija je skup različitih mjera koji se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije štetnih glodavaca ispod praga štetnosti, zaustavljanja razmnožavanja ili potpunog uništenja nazočne populacije štetnih glodavaca koji su prirodni rezervoari i prijenosnici uzročnika zaraznih bolesti ili skladiąni štetnici, a provodi se mehaničkim, fizikalnim ili hemijskim mjerama. Deratizacija podrazumijeva i sve mjere koje se poduzimaju radi sprječavanja ulaženja, zadržavanja i razmnožavanja štetnih glodavaca na površinama, u prostoru ili objektima. Mehaničke mjere deratizacije podrazumijevaju prvobitno uklanjanje otpada i ostalog materijala pogodnog za razvoj štetnih glodavaca, preslagivanje zaliha, uklanjanje mogućih staništa, ugradnju prepreka (mreže), upotrebu lovki (živolovki ili mrtvolovki), ljepljivih traka s ili bez atraktanata. Fizikalne mjere deratizacije podrazumijevaju postupke upotrebe ultrazvuka s ciljem sprječavanja ulaženja i zadržavanja štetnih glodavaca. Hemijske mjere deratizacije podrazumijevaju upotrebu rodenticida, odnosno izlaganje zatrovanih mamaca s antikoagulantima I. i II. generacije ili plinova s ciljem smanjenja ukupnog broja populacije štetnih glodavaca ispod praga štetnosti, zaustavljanja razmnožavanja ili potpunog uništenja nazočne populacije štetnih glodavaca.

Eradikacija korova

je postupak uništavanja nekontroliranog rasta zelenila na određenom području. Ovisno o biljci o kojoj se radi koriste se razni herbicidi u suzbijanju iste. Od eradikacije korova ( travki ) do drvenastog raslinja.Eradikacijom, odnosno kemijskim suzbijanjem korova i drvenastog raslinja na brz i učinkovit način uklanja se nepoželjna vegetacija na svim mjestima gdje bi njezin nekontrolirani rast mogao uzrokovati štetne posljedice. Važnost redovitog i adekvatnog obavljanja ove usluge posebice dolazi do izražaja u onim djelatnostima gdje bi invazivan rast korova mogao uzrokovati izravnu štetu po samo poslovanje. To su prvenstveno neiskorištene poljoprivredne površine i obale rijeka, te posebice rubovi prometnica željezničke pruge i čvorišta, travnate površine sa zaštitnim ogradama i branicima gdje korov i drvenasto raslinje preuzimaju ulogu posrednika u nastanku brojnih korozivnih oštećenja i predstavljaju potencijalnu opasnost od požara. U zadnje vrijeme jedan od vecih problema izaziva ambrozija koja sve većem broju ljudi uzrokuje ozbiljne zdravstve probleme i onesposobljava ih u obavljanju svakodnevnih poslova i obaveza. Usluge eradikacije izvodi naš stručan kadar, koristeći visoko kvalitetna sredstva, koji su zbog svojih kemijskih i fizikalnih obilježja ekološki prihvatljivi i opravdani, a istovremeno izuzetno učinkoviti u suzbijanju korova i druge nepoželjne vegetacije.

Odbijanje Zmija – Deviperacija

Od kemijskih metoda u novije vrijeme na tržištu su dostupna specijalizirana sredstva za odbijanje zmija (tzv. repelenti) koji su neškodljivi za ljudsko zdravlje i okoliš, a svojim specifičnim mirisom odbijaju zmije, te se one drže podalje od tretiranih područja.

Postanite i vi naš klijent +387 33 65 77 95