O nama

“Kristal” d.o.o. Sarajevo je specijalizirano preduzeće u privatnoj svojini za vršenje usluga: sanitarne preventivne i ekološke zaštite, dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija,čišćenje i održavanje stambeno-poslovnih objekata.

Sve djelatnosti “Kristal” d.o.o. Sarajevo egzistiraju od 1989. godine i čine zaokruženu cijelinu usluga koju čine opšte i posebne mjere sanitarne zaštite radne i životne sredine sa procedurama egzaktne verifikacije kvaliteta izvršenih usluga. Firma “Kristal” d.o.o. Sarajevo je posvećena ispunjavanju ekoloških standarda, Što se očituje pored ostalog, i u odabiru ekoloških najprihvatljivijih sredstava za rad koja tržište nudi, pa su tako u primjeni hemijskih sredstava, kada je njihova primjena neophodna, osnovni kriterijumi njihova biorazgradljivost i njihova efikasnost.

Stalni razvoj preduzeća je krunisan u 2006. godini uspješnom realizacijom certifikacijskih audita prema standardima serije ISO 9001:2000 i 14001:2004. Naručitelji usluga „Kristal“ d.o.o. su po svojim djelatnostima veoma raznovrsni, kao što su: preduzeća prehrambene industrije, trgovinski lanci, zdravstvene institucije, prosvjetno – obrazovne institucije, ustanove kolektivnog smještaja i slične institucije.

Takav spektar korisnika usluga „Kristal“ d.o.o. Sarajevo je za firmu bio poslovni izazov koji je uspješno savladan na obostarno zadovoljstvo.


Temeljne predpostavke radnih aktivnosti "Kristal" d.o.o.

našu djelatnost obavljamo u cilju unapređenja zdravlja i poboljšanja kvalitete života prva pretpostavka za svaku od radnih aktivnosti je očuvanje i zaštita prirodne sredine opredjeljenje „Kristal“ d.o.o. Sarajevo je neprestano razvijanje preduzeća i održavanje postignutog poslovnog ugleda sa prepoznatljivim kvalitetom usluga, koji će obezbjediti poziciju vodeće firme u svojoj djelatnosti na prostorima BiH.

Djelatnost „Kristal“ d.o.o. je opredjeljena ciljevima maksimalnog uvažavanja i primjene kvalitativnih i kvantitativnih radnih normi prema domaćim i internacionalnim standardima, u obavljanju djelatnosti se rukovodimo i dodatnim zahtjevima naručitelja usluga kada su oni u skladu sa zakonskim normama i ekološkim standardima


Postanite i vi naš klijent +387 33 65 77 95